Voor wie?

Unknown

Voor mensen die last hebben van de gevolgen van een beroerte (hierna:  CVA, Cerebro Vasculair Accident genoemd). In Nederland worden jaarlijks ruim 40.000 patiënten getroffen door een CVA. In ons land leven naar schatting 250.000 mensen met de gevolgen van een CVA. Deze aantallen zullen de komende jaren toenemen door de vergrijzing, toename van diabetespatiënten en verbeterde overleving na hartinfarct1-3. Een CVA heeft veelal blijvende gevolgen en is daarom een chronische aandoening, die levenslang (extra) oefenen vergt4-5. FAST@HOME biedt mensen die een CVA hebben doorgemaakt de mogelijkheid om tijdens en na de revalidatie te oefenen op een digitaal platform waar verschillende e-health applicaties ondergebracht zijn.

image006

Voor mantelzorgers van mensen na een CVA. Ook voor de naasten zijn de gevolgen vaak ingrijpend en blijvend. FAST@HOME probeert hen te ondersteunen door informatie te geven en lotgenotencontact mogelijk te maken. Oefenen in de thuisomgeving en communicatie op afstand zouden tot minder belasting voor de mantelzorger kunnen leiden.

Voor de professionals in de revalidatie en in de zorgketen CVA (b.v. neurologen, 1e lijns fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen). Zij geven aan dat zij behoefte hebben aan behandelprogramma’s die inspirerend zijn en de therapietrouw vergroten, die efficiënt en effectief zijn, die thuis gedaan kunnen worden terwijl zij toch de patiënt na een beroerte kunnen begeleiden én het behandelproces kunnen (blijven) monitoren. FAST@HOME ondersteunt behandelaars door e-health applicaties op een overzichtelijke manier onder te brengen in een digitaal platform waardoor deze efficiënter in de dagelijkse behandeling ingezet kunnen worden.

 

Referenties

  1. Heuschmann PU, Di Carlo A, Bejot Y, Rastenyte D, Ryglewicz D, Sarti C, Torrent M, Wolfe CDA. Incidence of stroke in Europe at the beginning of the 21st century: the European Registers of Stroke (EROS) Investigators. Stroke 2009; 40:1557-63
  2. Gommer AM, Poos MJJC. Beroerte, omvang van het probleem: Prevalentie, incidentie en sterfte naar leeftijd en geslacht [webpagina]. Bilthoven: RIVM, 2010. Raadpleegbaar via: www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/ hartvaatstelsel/beroerte/cijfers-beroerte-prevalentie-incidentie-en-sterfte-uit-de-vtv-2010/.RIVM, 2006
  3. Rutten FH (Julius Centrum), Engelfriet PM (RIVM), Blokstra A (RIVM). Wat is hartfalen en wat is het beloop? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheidstoestand\Ziekten en aandoeningen\Hartvaatstelsel\Hartfalen, 30 januari 2012.
  4. Douiri A, McKevitt C, Emmett ES, et al. Long-Term Effects of Secondary Prevention on Cognitive Function in Stroke Patients. Circulation 2013; doi: 10.1161.
  5. Paker N, Buğdaycı D, Tekdöş D, er al. Impact of Cognitive Impairment on Functional Outcome in Stroke. Stroke Res Treat. 2010; 2010: 652612.