Variety in physical behaviour after stroke; variation between days and day parts

Geplaatst op 03 jul 2018

Gerrit Versteegh (op foto tijdens stage bij SARAH Brasilia midden onder) studeerde af met een 9 als Bewegingstechnoloog aan de HHS.

“Mijn afstudeerproject ging over het beweeggedrag voor CVA patiënten, waarbij ik heb gekeken naar het verschil tussen week/weekenddagen en tussen de dagdelen ochtend/middag/avond. Hiervoor heb ik data vanuit het FAST@HOME project mogen gebruiken. Deze data zijn verkregen door een Activ8 op het bovenbeen van CVA patiënten te bevestigen gedurende zeven dagen aan het begin van hun klinische revalidatieproces.

 

 

 

 

Figure 1: Activ8 (white square) is located between the midline (yellow line) and the lateral side of the upper leg, on 1/3 of the distance from the trochanter major to the knee (blue lines)

Eerst is er een literatuurstudie uitgevoerd om erachter te komen welke parameters gebruikt worden in bestaande literatuur om het beweeggedrag te omschrijven. Deze parameters zijn gerangschikt door ze voor verschillende groepen te scoren en daarnaast is gekeken of het mogelijk is om ze te bepalen met de Activ8 data en of de toepasbaarheid wel praktisch is. Hieruit volgde een selectie parameters die tijdens dit project onderzocht zijn. Deze parameters zijn in Matlab bepaald m.b.v. de Activ8 data en de uitkomsten zijn in SPSS getoetst om te kijken of de verschillen tussen de dagen en dagdelen significant zijn.

Er zijn weinig verschillen gevonden tussen week/weekenddagen. Tussen de dagdelen zijn er wel verschillen gevonden; tijdens de avond lijken de CVA patiënten minder actief. Bij een vervolgonderzoek kan er gekeken worden wat de verschillen zijn als dagen waarbij het beweeggedrag erg uitschiet worden geëxcludeerd. Ook kan er nog gekeken worden naar het verschil in beweeggedrag als de CVA patiënten weer thuis wonen”.

Zijn afstudeerscriptie is op te vragen bij Arend de Kloet.