Projectgroep

Projectleider/penvoerder is dr. Arend de Kloet, lector Revalidatie.
Hoofdonderzoeker is prof. dr. Thea Vliet Vlieland, hoogleraar Doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie

Veertien organisaties zijn als consortiumpartners betrokken. Zij worden hieronder genoemd, met een beknopte beschrijving van hun belang en de contactpersonen:

Haagse-hogeschool

 1. De Haagse Hogeschool, verschillende faculteiten en lectoraten:
  • Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport: opleidingen Bewegingstechnologie en Verpleegkunde (drs. Son Burgers-Geerinckx, dr. Monique Berger, drs. Manon Wentink, drs. Hanneke Braakhuis, drs. Berber Brouns)
  • Faculteit IT & Design: opleidingen ICT en Communication & Multimedia Design (drs. Gert de Ruiter)
  • ExpertiseCentrum BewegingsTechnologie (ECBT) (dr. Monique Berger)
  • Lectoraat Informatie, Technologie en Samenleving (ITS) (Bert Mulder, Jolanda Kortekaas)
  • Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) (dr. Sanne de Vries, drs. Tinus Jongert)
  • Lectoraat Technologie voor Gezondheid (dr. Erwin de Vlugt)

Belang: hbo-studenten voorbereiden op grote maatschappelijke veranderingen, eigentijds en aantrekkelijk beroepsonderwijs, praktijkgericht onderzoek voor studenten en docenten

Sophia-revalidatie

 1. Sophia Revalidatie: kenniscentrum (drs. ir. Felicie van Vree, dr. Jorit Meesters, Eelco Sengers, Sander Houdijk, Elmer Tiebackx, drs. Henk Arwert) en CVA-teams o.a. met revalidatieartsen drs. Nishy Hofmeijer, drs. Elbrich Jagersma, drs. Radha Rambaran.

Belang: versterken van effectiviteit en efficiëntie professionals; een kosteneffectief én state-of-the-art behandelprogramma voor CVA-patiënten

rijnlands-revalidatie-centrum

 1. Rijnlands Revalidatiecentrum: kenniscentrum (drs. Liesbeth Boyce, dr. Paulien Goossens, drs. ir. Felicie van Vree) en CVA-teams o.a. met  revalidatiearts drs. Diana Oosterveer.

Belang: versterken van effectiviteit en efficiëntie professionals; een kosteneffectief én state-of-the-art behandelprogramma voor CVA-patiënten

LUMC

 1. Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Revalidatie / Doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie (prof. dr. Thea Vliet Vlieland), Medische Besliskunde (dr. Leti van Bodegom-Vos), Technology in Motion (prof. dr. Rob Nelissen, prof. dr. Bob van Hilten),

Belang: kennisontwikkeling over revalideren in de thuissituatie

 1. Hogeschool Leiden, lectoraat Eigen Regie (dr. John Verhoef) / Cluster Zorg / Opleidingen Fysiotherapie, HBO-V en Kunstzinnige Therapie

Belang: hbo-studenten voorbereiden op grote maatschappelijke veranderingen, eigentijds en aantrekkelijk beroepsonderwijs, praktijkgericht onderzoek voor studenten en docenten

Tu-delft

 1. Technische Universiteit Delft, afdeling Industrial Design Engineering (prof. dr. Richard Goossens), Valorisatie (ir. Puck van den Bovenkamp).

Belang: verbeteren kwaliteit van onderwijs, validatie van wetenschappelijke kennis

 

Erasmus-mc

 1. Erasmus MC, afdeling revalidatiegeneeskunde (dr. Hans Bussmann)

Belang: wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling op de gebieden CVA en het meten en beïnvloeden van beweeggedrag

hersenstichting_logo_liggend_rgb-new

 1. Hersenstichting, deze stichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren (Contactpersoon: Drs. A. Wielemaker, hoofd Patiëntenzorg).

Belang: kenniscirculatie en ontwikkeling cursussen

 

NPI

 1. Nederlands Paramedisch Instituut, kenniscentrum voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en ander (paramedische) professionals (drs. Tinus Jongert)

Belang: kenniscirculatie en ontwikkeling cursussen

 

the-sarah-network

 1. SARAH networks, een keten van revalidatiecentra voor wetenschappelijk onderwijs in Brazilië (prof. dr. Lucia Braga)

Belang: kennis delen ten behoeve van zorginnovatie en onderzoek in neurorevalidatie. Een deelonderzoek wordt in Brazilië uitgevoerd.

 

Bedrijven (producten in FAST@HOME):

 1. Dr. Kinetic (Fysiogaming), http://doctorkinetic.com (Andrew Olszewski)
 2. Physitrack Limited (Physitrack), https://www.physitrack.com (Frank van Zon)
 3. Dezzel Media B.V. (BrainGymmer), https://www.braingymmer.com/nl (Louis Kinsbergen)
 4. 2MEngineering (Activ8), https://www.activ8all.com (Coen Lauwerijssen)

Belang: verrijking productlijn, marketing en verkoop van revalidatieproducten
Toegevoegde waarde: software engineering en validatie ten behoeve van CVA-patiënten

 

Een Klankbordgroep komt jaarlijks bijeen om de kwaliteit van het onderzoeksplan te bewaken en daarmee de beoogde projectdoelstellingen te bewaken en bestaat uit vooraanstaande – niet in het project betrokken – wetenschappers uit de revalidatiepraktijk, te weten:

 • prof. dr. J.M.A. Visser-Meily (UMC Utrecht)
 • prof. dr. W.A. IJsselsteijn (TU Eindhoven)
 • prof. dr. C.M. van Heugten (Maastricht University)
 • prof. dr. M.M.R. Vollenbroek-Hutten (Roessingh/TUTwente)
 • prof. dr. C.A.M. van Bennekom (Heliomare/Universiteit van Amsterdam)