Feestelijke afronding project FAST@HOME

Geplaatst op 30 sep 2019

Het project FAST@HOME werd op 26 september jl. feestelijk afgerond met alle consortiumpartners. Via Skype werd eerst met SARAH networks besproken hoe de focusgroep onder patiënten na CVA, mantelzorgers en therapeuten de bouwstenen voor de digitale behandelomgeving opleverde. Vervolgens werd in een survey geïnventariseerd of en hoe  de wensen en behoeften van Nederlandse en Braziliaanse professionals verschillen t.a.v. toepassing van eHealth in de revalidatie. Beide onderzoeken zijn peer reviewed gepubliceerd, ook in Nederlandstalige versie op de site van Basalt.

Resultaten werden besproken, vervolgprojecten (patient journey, mijn CVA.nl, toolkit eHealth voor studenten en professionals, NICE4All) gepitched. Officieel is het 4-jarig project 1 oktober 2019 afgerond, de resultaten van de onderzoeken worden verder geanalyseerd en gepubliceerd tot eind 2020.

Verdere informatie: Jorit Meesters, Arend de Kloet