Gebruik FAST@HOME platform

Geplaatst op 13 aug 2018

De digitale behandelomgeving voor mensen die na een beroerte revalideren ‘FAST@Home (Fit After STroke@Home)’ wordt inmiddels een jaar lang dagelijks gebruikt door patiënten van Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatiecentrum.

Er wordt nu gestart met de evaluatie van het online platform. Hierbij wordt met name het effect (fysiek en cognitief functioneren, zelfmanagement en kwaliteit van leven), de doelmatigheid, gebruikerstevredenheid en kosten onderzocht. De resultaten van de data analyse van 126 deelnemers worden begin 2019 verwacht.

FAST@Home is een eerste poging in Nederland om op basis van onderzoek onder eindgebruikers en in samenwerking met vier bedrijven een geïntegreerde, digitale omgeving te ontwikkelen waarmee de intensiteit en kwaliteit van de revalidatiebehandeling verhoogd kunnen worden. FAST@Home wordt door behandelteams aangeboden aan patiënten als aanvulling op reguliere zorg zodat zij ook thuis hun oefeningen kunnen doen.

Dit project, gesubsidueerd door RAAK SIA, wordt uitgevoerd door het lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool in een consortium met o.a. Hersenstichting Nederland, Erasmus MC, TU Delft en Physitrack.