Belangrijke boost in ontwikkeling eHealth bij thuisrevalidatie na beroerte

Geplaatst op 05 jun 2019

Dinsdag 14 mei was de ‘dag van de beroerte’ en maakte minister Bruins bekend, dat Basalt als expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde een subsidie van ruim 200.000 euro ontvangt voor ‘mijnCVArevalidatie.nl’. Dit in het kader van de SET (Stimulering E-health Thuis) call van ZonMw.

Het project ‘mijnCVArevalidatie.nl’ bouwt voort op FAST@HOME (Fit After Stroke@Home; een RAAK PRO project), geïnitieerd en uitgevoerd door het lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool, i.s.m. Basalt en het LUMC en andere consortiumpartners.

Met deze subsidie van 240.000 euro krijgt Basalt nu de mogelijkheid om in een periode van 3 jaar de digitale behandelomgeving FAST@HOME te vernieuwen, het platform op grote schaal te implementeren en uit te rollen naar de eerste lijn. Het streven is dat 50% van de nieuwe CVA-patiënten in de regio Zuid-Holland in aansluiting op behandeling in het revalidatiecentrum binnen nu en drie jaar bij hun revalidatie thuis (poliklinisch) gebruik kunnen maken van blended care op basis van digitale toepassingen. Verwacht wordt dat hierdoor de kwaliteit van de zorg verbetert terwijl de kosten niet (navenant) toenemen, CVA-patiënten vitaler worden, langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en daardoor uiteindelijk de belasting van professionals en mantelzorgers afneemt. In de projectgroep zijn naast bovengenoemde partners onder andere ook Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en fysiotherapiepraktijken in de eerste lijn vertegenwoordigd.

In de onderzoekslijn ‘eRevalidatie’ werken Basalt en De Haagse Hogeschool samen aan zorginnovatie en praktijkgericht onderzoek met toepassingen van eHealth en technologie voor
(ex-)revalidanten. 

Elk jaar krijgen ongeveer 45.000 mensen een beroerte, dat zijn meer dan 100 mensen per dag. Beroerte is een verzamelnaam voor TIA, herseninfarct en hersenbloeding. Bij een TIA en een herseninfarct wordt een bloedvat afgesloten, bij een hersenbloeding ontstaat er een bloeding door een scheurtje in een ader. Afhankelijk van welk gebied in de hersenen wordt aangedaan, krijgt de patiënt te maken met gevolgen als verlamming, zichtverlies en moeite met spreken en lezen. De gevolgen op de lange termijn zijn vaak veel omvangrijker. Denk aan concentratieproblemen, vermoeidheid, vergeetachtigheid, incontinentie, minder prikkels kunnen verwerken en een veranderd karakter. Zo kan het zijn dat mensen impulsiever reageren, zichzelf overschatten, angstiger of gehaaster zijn, interesse verliezen of in een depressie belanden.